Endoskopia w mikroskopie

w wykonaniu specjalisty dr Magdaleny Bednarczyk. Stosujemy system wypełniania kanałów ciekłą gutaperką.